Cách thức đổi vé

Bạn sẽ nhận được tin nhắn cập nhật số điểm tích lũy và tin nhắn thông báo khi đủ điểm đối phiếu (vào ngày hôm sau ngày phát sinh giao dịch).
Khi đủ điểm đổi phiếu, để nhận mã đổi phiếu, bạn soạn tin theo cú pháp:

Megastar_<dia chi email> gui 999 (2000đ/SMS và đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo từ MobiFone)

» Sau khi nhận mã đổi Phiếu, bạn đăng ký địa điểm nhận Phiếu đổi vé theo các bước sau:
• Bước 1: Truy cập trang web: hssv.mobifone.com.vn
• Bước 2: Truy cập phần "Xem điểm/ Đổi vé"
• Bước 3: Đăng nhập để tra cứu mã số và chọn điểm nhận phiếu đổi vé

Lưu ý:
- Bạn cần mang theo CMND, số điện thoại (số điện thoại nhận được mã số đổi phiếu từ hệ thống của MobiFone) và mã số đổi phiếu, đến đúng địa điểm đã đăng ký để nhận phiếu đổi vé.
- Mã đổi phiếu chỉ có giá trị trong thời gian triển khai chương trình.